Lévai György a NÉP elnökének oldala

Publicisztika

Publicisztika
Az Ujgurok – a nép, amely csak a magyart tartja rokonának
Írta: péntek 14 június 2013 - 20:21:29 |


ujgurok.jpgAz ujgur testvéreink  eredetileg Mongóliában éltek, elődeik tagjai lehettek a hunok törzsszövetségének.
Négyezer éves történelmük, szépséggel és titkokkal teli kultúrájuk van – ők az ujgurok. Távoli földön, Belső-Ázsiában élnek, de a magyarokat rokonaiknak tartják. Bármennyire is furcsa, sokkal többet tudnak rólunk, mint ahogy azt gondolnánk.
A tízmilliós ujgur kisebbség Kína nyugati részén , a hivatalos nevén Hszincsiang Ujgur Autonóm Tartományban él. Az ujgurok egymás között hazájukat csak Ujgurisztánnak illetve Kelet-Turkesztánnak hívják, vagy épp mindkettőnek. A húszmilliós Hszincsiang Kína egyik legnagyobb tartománya. Területén, amely 16 –szor nagyobb Magyarországnál, 13 etnikum él. Legnagyobb lékszámban az ujgurok. Az ötven éve tartó erőszakos kínai betelepítések miatt már arányuk 50 százalék alá csökkent. A türk nyelvcsaládhoz tartozó ujgurok a történelem során figyelemre méltó kulturális kincset halmoztak fel, amely a 19. században a térségbe érkező kutatókat és felfedezőket is bámulatba ejtette.Tovább...

Publicisztika
Tárihi Üngürüsz. Őstörténetünk titkai
Írta: péntek 14 június 2013 - 20:01:21 |


Tharih-i ÜngürüszA magyarok őstörténetének talán legfontosabb forrását a 19. század közepén az isztambuli bazárban találta meg Vámbéry Ármin, de az Akadémia az 1980-as évekig titkosította a rendkívüli kódexet.

Százhúsz évig hevert az Akadémia polcain a magyar ősgeszta kézirata, amelyet Vámbéry Ármin fedezett fel az Isztambuli bazárban.

A magyar régmúltról szóló, egyik felbecsülhetetlen értékű krónikánk, a „Tárihi Üngürüsz” az ősmondáktól a mohácsi vészig mutatja be Magyarország történetét. Több neves kutató úgy véli, hogy ez az eredeti ősgeszta.


(A Tarih-i Üngürüsz letölthető: innen)

A honfoglalás a Képes Krónikából
Tovább...

Publicisztika
Németh Győző: Félek, hogy példát fognak velünk statuálni
Írta: szombat 21 május 2011 - 21:58:38 |

 Az utolsó pillanatokban tett nyilatkozatában  elismerte a terhére rótt életveszélyt okozó testi  sértést Németh Győző, a Cozma-gyilkosság  másodrendű vádlottja. Lapunknak adott interjújában  kifejtette azt is, hogy az utcai verekedést, amely  során Marian Cozma életét vesztette, egy másik  sportoló pedig súlyosan megsérült, a román kézilabdázó kezdeményezte. 


• Bevallotta, hogy ő szúrta meg Pesicet


Németh szerint a diszkó közönsége a romákkal szembeni előítélet miatt állította, hogy agresszívan viselkedtek volna, és mendemondának minősítette a velük kapcsolatban emlegetett védelmi pénzről és bűnszervezetről szóló történeteket.

A Cozma-ügy bírósági szakaszában több ellentmondás merült fel. Raffael Sándor elsőrendű vádlott számos tanúvallomás ellenére végig kitartott amellett, hogy nem ő döfte meg Marian Cozmát, pár hete azonban elismerte a szúrást. Ön jó barátja, mit gondol, mi lehetett az oka ennek a pálfordulásnak? 


– Nagyon régóta ismerem őt, csak azt tudom elképzelni, hogy nem tudott elszámolni a lelkiismeretével, elképzelésem szerint Sándor ezért tett beismerő vallomást. Információim alapján korábban is csak ügyvédi javaslatra nem nyilatkozott a szúrásról. Mint az tudható, ő többször is cserélt ügyvédet, s miután Kamarás Gábor helyett más védte, az új jogi képviselője tanácsára történt meg részéről a beismerő vallomás.

A teljes interjút a Magyar Nemzet szombati számában olvashatja.


forrás:MNOPublicisztika
Korlátozzák a rendőrök fegyverviselését
Írta: szombat 07 május 2011 - 11:26:58 |

Változni fog a rendőrök szolgálati szabályzata.Többek között a következő változásokról van szó: egyedül is járőrözhet a rendőr, megállásra kényszerítéshez használható lesz a szolgálati jármű, "a rendőrbottal egy tekintet alá eső más eszközt" is alkalmazhat rendőr, ha a botja elkerül tőle. Utóbbi kissé érthetetlen rendelkezés, mivel egy civilnek is joga van arányosan megvédeni magát, tehát rejtély, miért kell a rendőrnek külön engedély, hogy lapátnyelet ragadjon, ha késsel rontanak neki. A tömeg feloszlatására való felszólítás szabályainak változását az előzetes bejelentésben nem részletezték.

A lényeg azonban, hogy a kényszerítő eszközök szolgálaton kívüli viselésének tiltása mellett a szolgálati lőfegyvert nem lehet majd alanyi jogon szolgálaton kívül hordani. Tehát még a rendőrök fegyverviselését is lekorlátozza a rettegő kormány. Ezzel választ is kaptak azok, akik naiv módon elhitték, hogy a lakossági fegyvertartás szabályai akár a legkisebb mértékben enyhülhetnek.Publicisztika
Széll Kálmán?
Írta: szombat 07 május 2011 - 10:22:28 |Ady Endre: 

„– Széll Kálmán úr, a magyar politikai élet Neukomja, eljátszotta immár kis játékait. A hipnózis nehéz álmából ébredni kezd a magyar közvélemény, s a miniszterelnök úr be fogja ide s tova látni, hogy a rátóti tehéngazdálkodás elvei nem válnak be a miniszterelnöki székben. Nem titkoljuk, hogy annak idején mi is tápláltunk reményeket a miniszterelnök úr szép ígéretei felől, de ugyancsak mi voltunk azok, kiknek nagyon hamar be kellett látnunk, hogy a Széll-éra nem egy jobb korszakot jelent, s a nagyhangú ígéretek csak ígéretek maradnak. 
Széll Kálmán a legnagyobb mértékben nélkülözi az igazi államférfi tulajdonait. 
Ő, aki büszkén hirdette magát a Deák Ferenc elvei letéteményesének, éppen olyan messze esett a minden hibája dacára is tiszteletreméltó Deák Ferenctől, akár a korrupció atyamestere, Tisza Kálmán vagy a korlátolt eszű volt főispán-miniszterelnök. 
Deák Ferencben is erős volt a megalkuvási készség, de ellensúlyozta erős magyar egyénisége s a politikai morál iránti érzéke. Széll Kálmán paktummal került a miniszterelnöki székbe, beváltatlan ígéretekkel vezette félre a közvéleményt, egyéni érdekek kielégítésével némította el az ellenőrzés kritikáját, s ami a politikai morált illeti, a Széll Kálmán eddigi kormányelnöksége nem nagyon igazolta híres teóriáját a politikai becsületről. 
Példa nélkül való az az eset, hogy egy miniszterelnök ennyi ideig sütkérezzék a népszerűség fényében, anélkül, hogy erre legkevésbé is méltónak mutatta volna magát. 
Pártja megnövekedett a húsosfazék varázsától, a diadalmas ellenzék pedig paktumba göngyölte a győzelmi pálmát, s hódolattal tette le a miniszterelnök úr lábai elé. Tulajdonképpen ellenzék sincs, mióta Széll úr hinti a port a magyar politikusok szemébe. 
Az ő dicsőségét zengi a magyar sajtó is – alig néhány független lap kivételével. A nemzeti jogok Türtaioszai ma már csak ódákat írnak. Vészi József mandátumot kapott, Ugron Gábort egyhangúlag választották meg Sz.-Somlyón. Csak nem lehet kívánni Bartha Miklós úrtól, hogy a szeretett barátnak adott elégtétel után is ellenzéki maradjon? S ilyenformán nyert magának nagyon sok barátot Széll Kálmán úr. 
Ezek után ígérhetett, bolondíthatott tovább. Minden ígéretét vívmánynak vették, s minden megalkuvását államférfiúi bölcsességnek. Az ő miniszterelnöksége alatt nyugodtan verhették arcon a magyart, avathatták fel nagy ünnepséggel a Hentzi-szobrot. Máskor az egész magyar sajtó egyként tiltakozott volna e galád merénylet ellen, most alig egy-két magyar lap emelte fel szavát. És mégis a Hentzi-ünnep leplezte le a maga valóságában Széll Kálmánt. 

Most már kezd látni a magyar közvélemény. Széll Kálmán kormánya alatt ’törvény, jog és igazság’ nevet nyertek a megalkuvás s a nemzeti becsület sárbatiprása. Itt az ideje leszámolni e politikai szédelgéssel s ennek fő alakjával, a rátóti államférfival. Sem jogcíme, sem képessége nincs a magyar politika vezetésére, s rövid uralma csak megerősítette a politikai vásár piacát. Ha pedig a nép képviselői elfelejtik kötelességüket, megmozdul maga a nemzet, s oda juttatja Széll Kálmánt, ahová való: a rátóti tehéngazdaságba.”
 
 Forrás: Posta Imre


Figyelem az oldalon megjelenő írásokban szereplő helyek, adatok, dátumok, életrajzi adatokban szereplő átfedések, vagy simán csak átfedések, pusztán a véletlen művei, szüleményei ! Az, hogy a blogon megjelent cikkekben szereplő emberek ugyanazon a helyen éltek, dolgoztak vagy ugyanabba az iskolába jártak szintén csak a véletlen szüleményei.
Minden az ilyen adatokból levont összefüggés, vagy következtetések pusztán a véletlen művei !

Hírek átvehetőek ezen rss hírforrások használatával.
rss1.0
rss2.0
rdf